سفارش تبلیغ
صبا ویژن
خراب آباد دل
طول ناحیه در قالب بزرگتر از حد مجاز

بسم الله الرحمن الرحیم

اللهم عجل لولیک الفرج والعافیة والنصر...

الهی ...

لحظات عمر را سرشار از حضور خود کن؛ آنگونه که تبلور وجودت را در لبخندی، اشک شوقی، بازی کودکی، دعای پدر و مادری نظاره کنم؛  الهی مرا آنقدر قدرت و شجاعت ده که دوست بدارم حتی کسانی را که مرا دوست ندارند و بار غم بردارم حتی از دلهایی که بر دلم غم میگذارند؛ مرا آنقدر بصیرت و بینایی ده  تا   از انجام   هر عملی که   تو را   خشنود میسازد  پشیمان نشوم؛ و بسان خورشید سخاوتمند و بی چشم داشت بر زندگی انسانها نورمحبت بتابانم و هرگز ظلمت و تاریکی زندگی کسی نگردم؛  الهی مرا لبخند کن ،مرا زندگی کن ،مرا نور کن ،مرا بنده ی خود کن،  بنده ای  رها از تمام بندها و غیرها
 الهی،  مرا توان ده در اوج خستگی لبخند بزنم؛  در عمق درد شاکر باشم ؛ در اوج خشم چشم بپوشم و آنگونه شوم که نشانی از آفرینش تو باشم؛ آن بنده ای که تو را به زیبایی و عشق آنگونه که لایق توست شکر گزارد و  سر بر آستان کبریایی تو ساید  و در برابر عظمت تو حقارت خویش را از یاد نبرد؛ و در هر عملی قبل از اقدام به یاد تو افتد و راه شادی تو را جستجو نماید ؛ و به صدق آینه دل خشنودی تو را شکر گزارد؛  الهی مرا بینایی ده تا در تمام لحظات،  غنیمت عمر را،  با تو سپری کنم و پیشرفت و تعالی و خواستهای خود را با میل و رضای تو تنظیم نمایم ؛ و هر آنچه از خیر در زندگی بسویم روی آورد  را جزء از تو  ندانم  و در برابر حکمتهای تو لب به اعتراض و چرا گویی باز نکنم...
الهی کمترین بندگانت در بندگی و عبادت و حق گزاری و شکر گزاری الطاف و موهبات توام؛ الهی مرا ببخش و توفیق بندگی ات را روزی همیشگی عمرم قرار بده و مرا به عشق خود زنده کن و بر عشق خود بمیران
 

یا ارحم الراحمین اغثنی یا رب


نظر

الهه | 3:1 عصر - سه شنبه 89/10/28