سفارش تبلیغ
صبا ویژن
خراب آباد دل
طول ناحیه در قالب بزرگتر از حد مجاز

یا غایة الآمال المشتاقین

جان علی (ع) دستم بگیر...

ای مسیحای علی (ع) اعجاز کن 

مشکل مشگل گشا را باز کن...

شنیدستم سلیمانی زیک مور                       قبول تحفه کرد ای مهدی نور

                                   من آن مور ضعیف و ناتوانم                       که جانم را برایت هدیه دارم...                                  


نظر

الهه | 11:15 صبح - پنج شنبه 89/10/30