سفارش تبلیغ
صبا ویژن
خراب آباد دل
طول ناحیه در قالب بزرگتر از حد مجاز

بسم الله الرحمن الرحیم

اللهم عجل لولیک الفرج والعافیة والنصر...

یا کاشف الکرب عن وجه الحسین (علیه السلام )

ترجمه این ذکر شریف : (( یا کاشف الکرب عن وجه الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین ))

(( ای برطرف کننده غم و اندوه از روی حسین بحق برادرت حسین ، اندوه و مشکل من را برطرف کن  ))

یا سیدی ، یا کاشف الکرب ، جمع الله بیننا و بینک و بین رسوِله و اولیائه فی منازل المخبتین

و خدای ارحم الراحمین ما و شما را و رسولش و اولیائش را در منازل بهشتی با هم جمع کند.

یا کاشف الکرب عن وجه الحسین ، یا مولای انت باب الحوائج و انا مخزن الحوائج ،

پس بحق برادرت اکشف کربی .

ذکر با کرامت یا کاشف الکرب عن وجه الحسین که برای توسل به حضرت باب الحوائج سفارش شده را

با اخلاص و با طهارت در یک مکان پاک  133 مرتبه به عدد اسم شریف آن حضرت تکرار

نمایید و حاجات خود را به درگاه آن باب حاجات ببرید و بگویید : یا کاشف الکرب اگر مصلحت ما و رضایت الهی

در برآورده شدن آن حاجت است ، بحق الحسین و بحق وجه الحسین حاجاتمان را

برآورده نمایید.


نظر

الهه | 10:48 صبح - سه شنبه 89/10/28